Sprzęt laboratoryjny

Test właściwości gumy

Miernik Vulki

Maszyna do testowania skrócenia na zimno

Maszyna do badania właściwości rozciągania

Maszyna do testowania odporności na ozon

Test krzywej sztywności

Maszyna do testowania krzywej wydajności

Test wytrzymałości

Maszyna do dynamicznego badania zmęczenia w wysokiej temperaturze

Maszyna do badania zmęczenia

Próba wybuchowa